ทำบุญสังฆทานวัดบ้านบึงหมอก

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นำนักเรียนร่วมทำบุญสังฆทานทุกวัดในเขตตำบลส้มป่อย และในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นำนักเรียนร่วมทำบุญสังฆทานวัดบ้านบึงหมอก

ใส่ความเห็น