พิธีลงนามทำข้อตกลง (MOU) การยกระดับคุณภาพการศึกษา

พิธีลงนามทำข้อตกลง (MOU) การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมเมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Understanding : MOU ) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 กับ คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ตัวแทนของ ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน โดยมี นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมนกยูง โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ใส่ความเห็น