กิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่วัดในตำบลส้มป่อย ประจำปี 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่วัดในตำบลส้มป่อย และ เปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝนพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ประจำปี 2563

นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ร่วมกับตัวแทนนักเรียน ถวายเทียนพรรษาแด่วัดในตำบลส้มป่อย และ เปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝนพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคน

ใส่ความเห็น