จัดนิทรรศการร่วมกับชุมชน การประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดนิทรรศการร่วมกับชุมชน การประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) บ้าน วัด โรงเรียน

ใส่ความเห็น