โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรม big cleaning day

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” การทำความสะอาดในบริเวณที่ไม่ได้ทำทุกวัน ด้วยการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ซึ่งการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี และอาจแบ่งเป็นปีละ 1 – 2 ครั้ง โดยนักเรียนทุกคนและคุณครูทุกคนร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ทั้งโรงเรียน ให้สะอาด น่าอยู่ น่าเรียน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม Big Cleaning Day

  • เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน
  • มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญกำลังใจดี
  • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานศึกษา

ใส่ความเห็น