เปิดเรียนวันแรก On Site 100% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนส้มป่อยมีความพร้อมในการเปิดเรียน On Site 100% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal

ใส่ความเห็น