ด่วนที่สุด การประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน www.deep.go.th สำหรับมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธ ๐๔๒๕๘/ว๒๕๖๘ด่วนที่สุด19 มิถุนายน 2563ผอ.สพม.28ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดการประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน www.deep.go.th สำหรับมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใส่ความเห็น