การปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมดำเนินการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โดย นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศให้โอวาทแก่นักเรียน กล่าวแนะนำประวัติความเป็นมาของโรงเรียน และนายอลงกรณ์  สาระบุตร ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารวิชาการ กล่าวถึง หลักสูตรและการเรียนการสอนของนักเรียน การปฏิบัติตนและแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียน

ใส่ความเห็น