การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการสอนและการเรียนรู้ด้วย Google Classroom

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการการสอนและการเรียนรู้ด้วย G Suite for Education Google Classroom ตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใส่ความเห็น