การรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ และชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อม การปรับพื้นฐาน การปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพของนักเรียนต่อผู้ปกครองนักเรียน ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 และ กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2563 ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ใส่ความเห็น