การนำเสนอนวัตกรรม ห้องเรียนปลอดภัย หนูทำได้ ครูศิษย์คิดต้านภัย โควิด ทำหน้ากากอนามัยใช้เอง ต่อ ท่านสุนิสา คำสองสี ผู้ตรวจราชการ สพฐ ณ ห้องประชุมนันทพันธ์

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวสุนิสา คำสองสี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต้นแบบ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.๒๘ พร้อมด้วย นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม. ๒๘ ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม. ๒๘ นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม. ๒๘ ประธานสหวิทยาเขตทุกเขต ครู และบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับ

ในนามโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครูบุคลากร และลูกๆ นักเรียน ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (co vid 19) และนำเสนอนวัตกรรม ห้องเรียนปลอดภัย หนูทำได้ ครูศิษย์คิดต้านภัย โควิด ทำหน้ากากอนามัยใช้เอง ต่อ ท่านสุนิสา คำสองสี ผู้ตรวจราชการ สพฐ ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาศ นี้ครับ

เอกสารนำเสนอ | แผ่นพับ | เกียรติบัตรครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ใส่ความเห็น