การอบรมการทำเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และเฟสชิล

การอบรมการทำเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และเฟสชิล เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 มีนักเรียนแกนนำเข้าร่วมการอบรมจำนวณ 30 คน ณ เทศบาลตำบลส้มป่อย ในนาม ของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณ  นายธนัญชัย  วงศ์จอม นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย  ทีมวิทยากร  เจ้าหน้าที่และบุคลากรเทศบาลตำบลส้มป่อย มา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น