การประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา(COVID-19)

การประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา(COVID-19) วันที่ 13 พ.ค.2563 ณ ห้องประชุมนกยูง โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ใส่ความเห็น