การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1/2563

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ 

ใส่ความเห็น