ระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ลิงค์รับสมัคร : ระบบรับสมัครออนไลน์
ลิงค์รับสมัคร ม.1 : https://forms.gle/B9qhuxGtaDrDoyYa7
ลิงค์รับสมัคร ม.4 : https://forms.gle/Xa6oXJbRbJZaUy9C6
เปิดระบบวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ปิดระบบวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ใส่ความเห็น