การตรวจสอบภายใน งานการเงินและพัสดุ จาก สพม.28

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้รับการตรวจสอบภายใน งานการเงินและพัสดุ จาก สพม.28 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น