รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการใช้ Platform CiRA Core การควบคุมสิ่งประดิษฐ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

วันที่ 25-26 มกราคม 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ ในรายการ Kamalasai Robotics and Technology Thailand Championship ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนกมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย อันดับ 1-3 ไปแข่งขันรายการนานาชาติ … โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการใช้ Platform CiRA Core การควบคุมสิ่งประดิษฐ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี. ประกอบด้วย

  1. นายปัญญวัชร มูลศิริ
  2. นายพัชรพล กาหลง
    ครูผู้ควบคุม คือ นายณัฐพล บัวพันธ์

ใส่ความเห็น