คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ที่ 258/2562
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 256219 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ใส่ความเห็น