รางวัลชมเชย อันดับที่ ๓ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ESPORTS TOURNAMENT รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV)

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ ๓ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ESPORTS TOURNAMENT รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV) รายการ After Homework School Battle 2023 มีทีมนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมเข้าร่วมแข่งขัน คือ 1.) นายกาจบัณฑิต ประทุมตรี ม.4/1 เลขประจำตัวนักเรียน 07062 GPA 3.91 2.) นายธราธร เปล่งศรี ม.4/1 เลขประจำตัวนักเรียน 07065 GPA 3.49 3.) นายคฑาเทพ ศรีบริบูรณ์ ม.5/2 เลขประจำตัวนักเรียน 07022 GPA 3.13 4.) นายธนบัตร หงษ์อินทร์ ม.5/2 เลขประจำตัวนักเรียน 07024 GPA 3.18 5.) นายภูเบศ เสากลาง ม.6/1 เลขประจำตัวนักเรียน 06927 GPA 3.08 6.) นายฐปนวัฒน์ บุญยม ม.3/2 เลขประจำตัวนักเรียน 07207 GPA 3.07 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการ