รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE รุ่น TEENAGE

วันที่ 5-8 กันยายน 2566 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE รุ่น TEENAGE โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

เกียรติบัตรผ่านการอบรมฯ | เกียรติบัตร Idol | เกียรติบัตร รุ่น Pre Teenage | เกียรติบัตร รุ่น Teenage