สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับชุมชนตำบลส้มป่อย ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลส้มป่อย เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดกระทง นางนพมาศ และการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น