สอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 มีนาคม 2565 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ดำเนินการสอบจัดชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนเข้าสอบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 87 คน และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 74 คน