จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ประเภท เอ็กซ์ตรีม

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับมอบหมายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ประเภท เอ็กซ์ตรีม (สลาลมสเก็ต) ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และ ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ประเภท เอ็กซ์ตรีม ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดการแข่งขันโดย #โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม #โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม #โรงเรียนเบญจประชาสรรค์