ธนาคารโลหิตโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ หอประชุม โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ??ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมผอ.วันดี พรหมมา??ขอขอบคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมรองฯณัฐวุฒิ หารไชย??ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ประสานงานอ.บุญชื่น ดาวเรือง อ.โกสิทธิ์ ทองคำเจริญ??ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตทุกท่าน และขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้#ได้โลหิตรวม 50 ยูนิต?ขอขอบคุณค่ะ?♥️#ร่วมด้วยช่วยกัน ??️?️?️??‍♀️#Plus1เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต 1⏩2⏩3⏩4