วันเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาพื้นที่ส่วนพระองค์

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นำโดยนางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม นำครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชาวตำบลส้มป่อย ในวันเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1 ธันวาคม 2564