ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผลคะแนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลคะแนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4