ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

สอบวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ม.๑ สอบเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ม.๔ สอบเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๐ น.
คลิ๊ก >> ตารางสอบ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.