พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารโรงอาหารใหม่

วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารโรงอาหารหลังใหม่ แบบ สพฐ.โรงอาหาร ขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และจะเปิดใช้งานในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นต้นไป