แนะแนวการศึกษาต่อในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมออกแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในเขตพื้นที่บริการระหว่างวันที่ 2-11 มีนาคม 2564 โดยมี ผอ.วันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้ออกแนะแนวร่วมกับคณะครูและลูกๆตัวแทนนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ มา ณ โอกาสนี้