การแข่งขัน TO BE DANCERSICE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ ส่งทีมเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา