แนะแนวการศึกษาต่อพี่สู่น้อง สาขา พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม​ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ​ อาชีพพยาบาล​ โดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์​เก่า​ นางสาวกัญญาพัชร เข็มแก้ว และ นางสาวณัฐสุดา ประสาร นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มาให้ความรู้กับน้องซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม.4-ม.6​ ที่สนใจ​ จำนวน100คน