โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้ามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าและประสบผลความสำเร็จในวิชาชีพ ในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562