ผลการประกวดภาพยนต์สั้นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด และเพื่อตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยมีผลการประกวด ดังนี้

  • รางวัล ชนะเลิศ เรื่อง คิดแต่ไม่ถึง เป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ภาพหลอน เป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง อดีตเด็กเดินยา เป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร