ตัวแทนจังหวัดแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

นางสาววปุณดา บริบาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2563
ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และได้เป็น ตัวแทนจังหวัดแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติต่อไป ครูผู้ฝึกสอน นายอลงกรณ์ สาระบุตร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม