รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม ด้านบริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์ COVID 19

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม ด้านบริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)