ประเพณีบุญข้าวกระยาสารท วัดบ้านโก ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดย นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ นำคณะครู และนักเรียน ร่วมงานประเพณีบุญข้าวกระยาสารท ณ วัดบ้านโก ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ้งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี กิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำนักเรียน ชั้น ม.1/4 และ ม.4/1 เข้าร่วมงาน เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น การทำงานร่วมกัน มีจิตอาสาช่วยเหลืองานชุมชน และรักความเป็นไทย ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ้งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น และได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,443 บาท ในนามของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้