โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมร่วมกับชุมชน การประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมร่วมกับชุมชน ต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือก ระดับชาติ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง เป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โดยรองอธิบดีกรมการปกครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอราษีไศล ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพที่บูทนิทรรศการ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โรงเรียนส้มป่อยมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ และ ขอส่งกำลังแรงใจให้ชุมชนหมู่บ้านของเราในการทำกิจกรรมครั้งนี้