โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คว้ารางวัล TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คว้ารางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การจัดตั้งชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประเภทโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เข้ารับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป ครับ โรงเรีบนต้องขอขอบคุณ ผอ. และบุคลากร รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ส้มป่อย สาธารณสุข อ.ราษีไศล และจังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้การสนับสนุน ลูกๆ นักเรียนในครั้งนี้ ครับ

ใส่ความเห็น