โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล เข้าร่วมแข่งขัน 2 รายการและได้รับรางวัล ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เงินรางวัล 1,500 บาท
– รางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE รุ่น PER-TEENAGE เงินรางวัล 3,000 บาท
และเป็นตัวแทนของอำเภอราษีไศลเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 ขอส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับลูกๆนักเรียนส้มป่อยพิทยาคมทุกคนครับ

ใส่ความเห็น