กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 นำโดยนายคมศักดิ์ โพธิ์งาม ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และในปีได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.ผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติให้โอวาทข้อคิดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ แก่ นักเรียน ผู้เข้าร่วมงาน

ใส่ความเห็น