ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2652

วันศุกร์ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ2562 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2562 โดยนายธนกฤต เกตุไชยเลิศ โดยมีนายคมศักดิ์ โพธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด มา ณโอกาสนี้

ใส่ความเห็น