โครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 31 ก.ค .63 เวลา 09.00 น สภ.ราษีไศล พร้อมกำลัง เข้าพบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ การตรวจจับ/ตรวจยึด รถจักรยานยนต์กลุ่มเสี่ยง

ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแข่งรถในทาง การขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น จึงได้กำหนดนโยบายให้หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการแข่งรถ ในทาง โดยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเด็กแว้นอย่างจริงจังและเข้มงวด

สภ.ราษีไศล ได้เข้าพบปะเพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ การตรวจจับ/ตรวจยึด รถจักรยานยนต์กลุ่มเสี่ยง และให้ความรู้ความเข้าใจความผิดเรื่องแข่งรถในทางตามโครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ “ ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และร่วมกันตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของนักเรียน กำชับเรื่องแต่งรถในกลุ่มนักเรียน เพื่อป้องกันเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง ดัดแปลงรถยนต์ จักรยานยนต์ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือเพื่อการเตรียมการแข่งขันรถในทาง เพื่อสร้างความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยภายในสถานศึกษาและ ให้ความรู้กลุ่มนักเรียน ที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ราษีไศล เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้สร้างการรับรู้ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พร.บ.จราจรทางบกฯ , พร.บ.รถยนต์ฯ , และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำประวัติ บันทึกข้อตกลงเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เฝ้าติดตามตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกลำว เพื่อไม่ให้กลับมามีพฤติกรรมเสี่ยงอีก / หากมีครั้งต่อไปหรือไม่ได้รับความร่วมมือจะบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากเบาไปหาหนัก

ใส่ความเห็น