ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับ ScQA  โดยท่านผอ.ยงยุทธ ภูมิแสน ผอ.รร.เลิงนกทา และคณะ  ในนามโรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้

ใส่ความเห็น