ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

ประกาศ…ตอนนี้ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนจาก TOT มาใช้ระบบของกระทรวงฯ ทำให้ได้ speed เร็วขึ้น ตามภาพ ความเร็วต้นทางชุมสาย 100 Mbps มาถึง Router เหลือ 93 Mbps …..กระจายเข้าสู่ระบบได้ความเร็วตามภาพ

ใส่ความเห็น