จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พอ.สว. ณ บ้านโก

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โดยการนำของ นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คณะครูและนักเรียน ร่วม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านโก ในครั้งนี้ได้นำเสนอพระราชกรณียกิจ ครั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น