สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยชัยให้ทุกท่านนั้นสุขสม
จงประสบพบแต่สิ่งมิ่งมงคล
ให้ทุกคนจงสุขขีและมีชัยไร้โรคภัย เทอญ

ขอส่งความสุข ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ด้วยความปรารถณาดีจาก คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ใส่ความเห็น