การสอบธรรมศึกษา สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เป็นสนามสอบ การสอบธรรมศึกษา สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนชั้น ระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา นักธรรมชั้นตรี

ใส่ความเห็น