คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกการดำเนินงานผ้าป่าข้าวเปลือก และทำบุญเลี้ยงพระ

คำสั่งโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ที่ 242/2562
แต่งตั้งคณะกรรมกการดำเนินงานผ้าป่าข้าวเปลือก และทำบุญเลี้ยงพระ21 พฤศจิกายน 2562

ใส่ความเห็น