ชนะเลิศประกวดกระทง

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมชนะเลิศประกวดกระทง เนื่องในวันลอยกระทงตำบลส้มป่อย ขอขอบคุณ คุณครูที่ให้การสนับสนุนตลอดจนพี่ๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนที่ช่วยกันสร้างผลงานดีๆในครั้งนี้

ใส่ความเห็น