ชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีสตริงงานแข่งเรือ 138 ปีราษีไศล

วงดนตรีนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีสตริงงานแข่งเรือ 138 ปีราษีไศล คุณครูคุณครูศักดิโชค ใจนวล ครูผู้ฝึกสอน

ใส่ความเห็น